დავით ოთხმეზური
დავით ოთხმეზური
დავით ოთხმეზურიუკან
დავით ოთხმეზური
დავით ოთხმეზური
ანდროლოგი, რეპროდუქტოლოგი
\