სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევაუკან
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევასამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა
სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევა08.06.2017

"ვენუს ჯორჯია" გთავაზობთ სამეანო 3D/4D ულტრაბგერითი კვლევას, რომელიც  გამოიყენება ორსულობის დროს ნაყოფის

დეტალური გამოკვლევისთვის.  ამ დროს ხდება ნაყოფის დათვალიერება სამ

განზომილებაში, რეალურ დროში, რაც საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ

ნაყოფის მოძრაობას და მის მიმიკას. გარდა ამისა, 3D/4D რეჟიმში გამოკვლევა

იძლევა ნაყოფის გარეგანი ანომალიების დიაგნოსტირების საშუალებას და უფრო

დეტალურად ხდება გულის და სხვა შინაგანი ორგანოების დათვალიერება.

\